Garantie

1 OF 2 JAAR GARANTIE VAN EXPERTEA BV VIA EEN GARANTIEVERZEKERING

In tegenstelling tot de wettelijke garantie zoals hieronderomschreven,  geniet de klant bij EXPERTEA BV van minstens 1 jaar garantie en niet van een half jaar garantie (zie uitleg wettelijke garantie hieronder) zoals door veel handelaars wordt toegepast.  Tevens is er een duidelijke opsomming van welke onderdelen en prestaties gedekt worden.  De premie van deze garantieverzekering wordt bij de verkoop van het voertuig onmiddelijk betaald aan de verzekering waardoor er bij een schadegeval geen extra kosten meer zijn voor de verkoper enkel maar admistratieve taken (het gaat dus niet van zijn winst af).

WETTELIJKE GARANTIE VOLGENS FEDERAUTO

Sinds 1 januari 2005 genieten consumenten (elke natuurlijke persoon die een aankoop doet die niet kadert in een commercieële of beroepsactiviteit) van een jaar garantie op het gebrek aan overeenstemming voor tweedehandsvoertuigen gekocht bij professionele verkopers.

Wat wordt gedekt door de wettelijke garantie?

De verkoper garandeert dat het voertuig geleverd wordt in overeenstemming met de door de koper doorgegeven bestelling en dat het bedrijfsklaar is.

De koper verwacht dus een tweedehands een tweedehandsvoertuig :

  1. Met de eigenschappen beschreven door de verkoper in het contract.
  2. Met de kwaliteiten en het prestatieniveau normaal voor een voertuig van die leeftijd,  kilometerstand en prijs
  3. In overeenstemming met het specifieke gebruik waarvoor de koper het voertuig koopt.
  4. Geschikt voor alles waarvoor voertuigen van hetzelfde type meestalgebruikt worden.

De koper kan de garantie niet inroepen als het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig ,  aan nalatigheid of een slecht onderhoud.

Een tweedehandsvoertuig heeft niet dezelfde eigenschappen als een nieuw voertuig.  Op het moment van verkoop zullen er dus meer of minder opvallende sporen van slijtage aan de onderdelen en stukken te zien zijn,  afhankelijk van het gebruik door één of meerdere eigenaars.

De wettelijke garantie mag niet beschouwd worden als een "omniumverzekering".  De garantie dekt de slijtage van de voertuigen niet,  noch de onderdelen en stukken die redelijkerwijs zouden moeten worden vervangen in het jaar van de aankoop. 

Hoe lang duurt de garantie?

De garantie bestaat uit periodes,  begint op de dag dat het voertuig geleverd wordt en duurt jaar.

In de eerste 6 maanden

De wet beschouwt een gebrek aan overeenstemming dat opgemerkt wordt tijdens deze periode als bestaand op het moment van levering.  Behoudens tegenbewijs, zal de verkoper ervoor moeten zorgen dat het voertuig conform is.

Na de eerste 6 maanden

Als de koper een gebrek aan overeenstemming vaststelt langer dan zes maanden na de levering,  moet hij bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van de levering.  Pas dan zal de verkoper het gebrek verhelpen.

Hieronder verstaan we een redelijk evenwicht tussen de oplossing en de kenmerken van het voertuig (leeftijd, kilometerstand,....)  Het voertuig terug conform maken is niet gelijk aan het vernieuwen.